Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Elin
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viawarkocz warkocz
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viawarkocz warkocz
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaIriss Iriss
Elin
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Elin
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Elin
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
2047 dcb4
Reposted fromczarnybez czarnybez viawarkocz warkocz
Elin
Miej cierpliwość do wszystkiego, ale przede wszystkim miej cierpliwość do siebie. Nie trać odwagi przy rozważaniu własnych niedoskonałości, ale natychmiast zacznij im zaradzać - i codziennie zaczynaj tę działalność od nowa.
— św. Franciszek Salezy
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawarkocz warkocz
Elin
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
Elin
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawarkocz warkocz
Elin
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
Elin
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
Elin
6161 fd52
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viawarkocz warkocz
6142 ab22 500

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viawarkocz warkocz
Elin
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viawarkocz warkocz
Elin
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawarkocz warkocz
Elin
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz
Elin
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz

September 05 2017

Elin
8456 ef60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl