Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

Elin

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla Ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
5829 3c15 500
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz

September 18 2017

Elin
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viawarkocz warkocz
Elin
9390 8e70
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viawarkocz warkocz

September 17 2017

Elin
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawarkocz warkocz
Elin

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
Elin
3504 4449
Reposted fromhisteryczna histeryczna viawarkocz warkocz
Elin
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viawarkocz warkocz
Elin
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Elin
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viawarkocz warkocz
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viawarkocz warkocz
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaIriss Iriss
Elin
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Elin
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Elin
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
2047 dcb4
Reposted fromczarnybez czarnybez viawarkocz warkocz
Elin
Miej cierpliwość do wszystkiego, ale przede wszystkim miej cierpliwość do siebie. Nie trać odwagi przy rozważaniu własnych niedoskonałości, ale natychmiast zacznij im zaradzać - i codziennie zaczynaj tę działalność od nowa.
— św. Franciszek Salezy
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawarkocz warkocz
Elin
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
Elin
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawarkocz warkocz
Elin
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl